Een zonnige Opzoomer-editie!

Een zonnige Opzoomer-editie!

Afgelopen zaterdag 22 september werd er weer geplant en geveegd, schoongemaakt en geharkt in de wijk! Met stralend weer was de hele wijk in een mum van tijd weer schoon en gezellig!Bewoner Roland Velden won deze keer de Gouden Grasspriet. Na afloop werd er gezellig geluncht in het ABC, waar Klein Huiskamergeluk voor een vrolijke noot zorgde.

Bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek

Bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek

Het college van B en W heeft ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen en het aanbieden van het bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek aan de gemeenteraad ter vaststelling. Voordat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad bespreekt de commissie Ontwikkeling het plan op donderdag 24 mei 2018. U wordt dan in de gelegenheid gesteld van uw spreekrecht gebruik te maken. Wanneer u wilt inspreken kunt u zich hiervoor aanmelden op de pagina www.haarlem.nl\inspreken (of telefonisch bij het Griffiebureau…

Lees Meer Lees Meer

Parkeermaatregelen later ingevoerd

Parkeermaatregelen later ingevoerd

Het plan van de gemeente om de parkeermaatregelen per 1 mei in te laten gaan (betaald parkeren op zondag, de bezoekersregeling) heeft vertraging opgelopen. Volgens het Haarlems Dagblad heeft de gemeente meer tijd nodig om het digitale systeem te testen. De gemeente Haarlem streeft er naar om de maatregelen per 1 september in te voeren. Houdt u de website in de gaten voor meer informatie.

Wijkraad vergadering woensdag 11 april 19.30 uur

Wijkraad vergadering woensdag 11 april 19.30 uur

Aanstaande woensdag 11 april om 19.30 uur Wijkraad vergadering in Flinty’s. Op de agenda onder andere het project Burenhulp, onderwerpen die we gezamenlijk met de centrum wijkraden oppakken, buurtverbinder Ingrid Hamer komt langs voor een update en we blikken vooruit naar het Opzoomeren op 21 april. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en om onderwerpen voor de vergadering aan te dragen.

Lijsttrekkers debat Haarlemse politiek

Lijsttrekkers debat Haarlemse politiek

Beste bewoners, Op dinsdagavond 6 maart om 20.00 uur is het debat ‘Centrum in de Stemming’, georganiseerd door de vier centrumwijkraden Binnenstad, Vijfhoek/Raaks/Doelen, Burgwal en Heiliglanden/De Kamp. Bijna alle lijsttrekkers van de partijen waarop u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 kunt stemmen, doen mee. Het debat gaat onder andere over veiligheid, leefbaarheid, openbare ruimte en verkeer. U kunt ook zelf onderwerpen inbrengen en tijdens het debat uw mening geven. De avond wordt afgesloten met een informele borrel waarbij…

Lees Meer Lees Meer

Informatieavond herziening bestemmingsplan

Informatieavond herziening bestemmingsplan

De gemeente heeft aangekondigd dat het bestemmingsplan voor onze wijk en Vijfhoek/Raaks/Doelen met ingang van 30 november voor een periode van zes weken ter inzage ligt op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en in de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De publiekshal is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur. Op maandag 4 december 2017 van 19.00 tot 21.00 uur is er in het ABC Architectuurcentrum aan het Groot Heiligland…

Lees Meer Lees Meer

Wijkraadvergadering woensdag 8 november 19.30 uur

Wijkraadvergadering woensdag 8 november 19.30 uur

De eerstvolgende vergadering van de wijkraad is op woensdag 8 november om 19.30 uur in Flinty’s. Op de agenda onder andere de reactie van het college op de brandbrief van 023 Bereikbaar, over de bereikbaarheid van de gemeente Haarlem. Door een technisch mankement is de agenda helaas niet downloadbaar, onze excuses. Op de agenda staan onder andere de volgende punten: Vooruitblik jaarvergadering -> muzikale invulling (Gerda) Stand van zaken bestemmingsplan -> 16/11 commissie ontwikkeling, daarna datum publicatie/ter inzake en informatieavond…

Lees Meer Lees Meer

Wijkraadsvergadering 11 oktober 19.30 uur Flinty’s

Wijkraadsvergadering 11 oktober 19.30 uur Flinty’s

Beste buurtbewoners, woensdag 11 oktober om 19.30 uur is er weer een wijkraadsvergadering in Flinty’s. Op de agenda onder andere het herziene bestemmingsplan, de samenstelling van de wijkraad en onderwerpen die we graag terug zien in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in voorjaar 2018. Van harte welkom! AGENDA oktober 2017