Wijkschouw

Wijkschouw

Wijkraad Heiliglanden De Kamp is momenteel, samen met buurtbewoners, bezig met een inventarisatie ten behoeve van een wijkschouw met bewoners, de gemeente en Spaarnelanden. Er is hiertoe een projectgroep opgericht maar extra handen zijn altijd welkom.

Wie ook wil deelnemen kan zich aanmelden bij de wijkraad: hdkwijkraad@gmail.com.

Tot en met de tweede week van april 2019 worden alle verbeterpunten in de wijk individueel geïnventariseerd. In de tweede helft van april volgt een gezamenlijke ronde door de wijk om de lijst met verbeterpunten verder aan te vullen.
Alle verzamelde verbeterpunten en foto’s worden verzameld en in een boekwerk samengesteld. Dit overzicht wordt in de week van 6 – 13 mei 2019 aangeboden aan de gemeente en andere belanghebbenden.
Ons voorstel is om rond half juni met alle betrokkenen en stakeholders (Spaarnelanden, beleidsmedewerkers, wethouder, buurtverbinder etc) een ronde te maken door onze wijk, zodat verbeter- en actiepunten direct aangepakt en opgepakt kunnen worden.
Ervaar je overlast, door bijvoorbeeld verkeerd geparkeerde auto’s of fietsen? Zijn er hangjongeren waar je last van hebt? Meld het ons, vergezeld van een foto en datum en tijdstip. We kunnen deze punten dan opnemen in het document, maar je kunt dat ook zelf doen:
In deze map kunnen de foto’s toegevoegd worden:
Geef de foto svp een nieuwe bestandsnaam  zodat we weten waar de foto bij hoort, of noteer de  bestandsnaam van de foto even goed in het document.