SMART rioleringsvallen in Haarlem tegen rattenoverlast

De meldingen over rattenoverlast in Haarlem nemen toe. Om de overlast te beperken laat gemeente Haarlem extra SMART rioleringsvallen plaatsen. Sinds begin oktober worden de vallen geplaatst in diverse wijken door heel Haarlem.

SMART rioleringsvallen zijn speciaal ontworpen om rattenoverlast aan te pakken in het openbare riool. Het systeem detecteert warmte en beweging en vangt en doodt de rat. Er wordt geen gif of lokaas gebruikt en het heeft geen invloed op de afvalwaterstroom in het riool.

Minder overlast
Eerder is een proef gedaan met de SMART rioleringsvallen in het Vondelkwartier. De inzet van deze rioolvallen zorgde voor een afname van het aantal klachten met maar liefst 76% ten opzichte van het aantal meldingen van het jaar daarvoor in het Vondelkwartier.

Zelf overlast voorkomen
U kunt ook zelf wat doen om de kans op rattenoverlast kleiner te maken of om bestaande overlast te verminderen. Tips daarvoor vindt u op www.haarlem.nl/rattenoverlast.

Overlast melden
Om inzicht te krijgen in de mate van overlast in Haarlem en welke wijken overlast hebben is het belangrijk dat u het blijft melden als u rattenoverlast ervaart. U kunt een melding doen via www.spaarnelanden.nl/melding. Er wordt op alle meldingen gereageerd.

Oproep deelname werkgroep Egelantier

Begin juni is in het nieuws gekomen dat de Egelantier verkocht is. Ontwikkelcombinatie Lingotto en Amsterdam Village Company mag de Egelantier ontwikkelen. Hun plan kwam als beste uit de bus na een intensieve verkoopprocedure. De ontwikkeling heet HOF in de Egelantier en biedt ruimte aan een boetiekhotel van 95 kamers, 10 woningen voor kunstenaars, een café-restaurant en een cultureel programma. De verbinding met de omgeving wordt gelegd in vier verschillende entrees die allen meegaan in de karakteristiek van de straat waarin ze uitmonden. Alles komt samen in de binnenhof, het groene hart van HOF.

Dit betekent dat er veel verbouwd zal gaan worden aan de Egelantier. Het complete pand gaat op de schop om onder andere woningen en een hotel te creëren. Daarnaast zullen er, zoals vermeld, verschillende in- en uitgangen gerealiseerd worden. Te verwachten is, dat dit overlast zal gaan geven voor de buurt. Voor ons is het op dit moment nog onduidelijk wat de plannen precies zijn en welke impact dit heeft op de bewoners en de wijk. We kunnen ons dan ook voorstellen dat u vragen heeft over de ontwikkeling van de Egelantier.

Graag komen we in contact met betrokken bewoners die het proces vanuit bewonersbelang willen helpen vertegenwoordigen. Lingotto en Amsterdam Village Company presenteren hun HOF in de Egelantier direct na de zomer aan de buurt. HOF in de Egelantier past binnen het bestemmingsplan dat in 2018 is vastgesteld. De ontwikkelcombinatie werkt in het komende jaar het plan in detail uit waar de buurt een zienswijze op mag geven.

Ons voorstel is dan ook om een bewonersbelangenwerkgroep op te richten die zich met de ontwikkeling van de Egelantier bezig gaat houden. We zijn op zoek naar bewoners die zich hiervoor in willen zetten. Wil je graag aan de werkgroep deelnemen, meld je dan aan via onze e-mail; hdkwijkraad@gmail.com