Bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek

Het college van B en W heeft ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen en het aanbieden van het bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Voordat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad bespreekt de commissie Ontwikkeling het plan op donderdag 24 mei 2018. U wordt dan in de gelegenheid gesteld van uw spreekrecht gebruik te maken.

Wanneer u wilt inspreken kunt u zich hiervoor aanmelden op de pagina www.haarlem.nl\inspreken (of telefonisch bij het Griffiebureau tel. 511 3034).

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken, waaronder de gemeentelijke reactie op uw zienswijze in het wijzigingsoverzicht, zijn via de volgende link raadpleegbaar: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/24-mei/17:00 onder punt 12.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *