Voortgang wijkschouw

Na een lange voorbereidingsperiode heeft op 31 oktober 2019 de wijkschouw plaatsgevonden. Wijkraadsvoorzitter Selma Alphenaar en Peter Verbrugge hebben  met Ingrid Hamer (gebiedsverbinder), Rob Kaandorp (gebiedsregisseur), Mustafa Karademir (wijkagent) en Frank Westheide (afdeling Handhaving) een lange ronde door de wijk gemaakt. De gemeente is na de schouw onmiddellijk aan de slag gegaan met het oplossen van een aantal punten. Een van de adviezen is dat wanneer er situaties zijn die om een snelle oplossing vragen het meldsysteem van de gemeente Haarlem de beste weg is om iets voor elkaar te krijgen. We vragen jullie dan ook om dat systeem standaard te gaan gebruiken om ongewenste situaties te melden. Vraag van onze kant is om de Wijkraad wel graag te laten weten wat jullie ervaringen zijn.

Het is ook duidelijk dat er een aantal punten door de bewoners uit de wijk op de lijst gezet zijn, die meer tijd zullen vergen om tot een verbetering te komen (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen). Ook staan punten over fietsparkeren en afvalbakken “in de wacht” omdat er dit jaar stadsbrede plannen voor gemaakt worden. De wijkraad zal dit nauwlettend blijven volgen en er voor zorgen dat er, zij het langzaam, vooruitgang geboekt wordt.

Via onderstaande link vind je een document met de status van alle ingediende punten op dit moment. De nummering wijkt af van de oorspronkelijke nummering in het spreadsheet, maar het oorspronkelijke nummer kun je in blauw terugvinden.

Status wijkschouw

Laat ons graag je vragen en opmerkingen weten.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *