Presentatie Definitief Ontwerp de Egelantier


De laatste maanden is hard gewerkt om het Definitief Ontwerp van de Egelantier grotendeels af te ronden. Omdat men de monumentale kwaliteiten van het gebouw wil behouden, wordt het een uitdaging om het hoogwaardige installatiewerk aan te leggen dat nodig is voor het hotel. Ook moeten hoogteverschillen worden overbrugd als gevolg van diverse extra aanbouwen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. De lobby, de dakopbouw en het tuin ontwerp van de binnentuin zijn gewijzigd.

Het Definitieve Ontwerp (DO) ligt nu ter beoordeling bij de gemeente Haarlem. Als de gemeente dit heeft goedgekeurd, worden de details uitgewerkt in een technisch ontwerp, waarna een aannemer de plannen kan realiseren. De ontwikkelaars, Amsterdam Village Company (AVC) en Lingotto, vinden het een goed ontwerp dat recht doet aan de oorsprong van het gebouw, aangevuld met moderne nieuwe onderdelen.


De verschillende onderdelen in het ontwerp zijn nu aangepast, na overleg met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Haarlem (ARK), diverse experts op het gebied van monumentenzorg, tuinspecialisten, bewoners, de gemeente en de rijksdienst. Op 15 juni wordt van 19.00 tot 21.00 uur in de Muzenzaal van de Egelantier een bijeenkomst georganiseerd om het Definitieve Ontwerp te presenteren. Iedere Haarlemmer die is geïnteresseerd in de toekomst van de Egelantier is voor deze presentatie van harte uitgenodigd.
Men kan zich aanmelden via deze link.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *