Wijkraadsvergadering Heiliglanden en De Kamp

Bij elke wijkraadsvergadering staat een aantal vaste punten op de agenda, waaronder een terugblik op de vorige vergadering, het bespreken van de lopende zaken en vaste agendapunten zoals het overleg met de wijkagent.

Een aantal dagen voor de vergadering kunt u hier de volledige agenda vinden. Mocht u zelf agendapunten willen aandragen? Stuurt u ons dan een e-mail.

Heeft u als bewoner van de wijk punten die u graag persoonlijk met ons wilt bespreken, bent u uiteraard van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.