Peiling verkeer en parkeren.

Zoals in de laatste wijkkrant vermeld, willen wij in de wijk Heiliglanden de Kamp een peiling houden onder de bewoners. Doel is om inzicht te krijgen wat de wens en mening is van de bewoners over het verkeer in de wijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld verkeer door de straten, het parkeren van auto’s, beschikbaarheid van parkeerplaatsen en het eventueel opheffen van parkeerplaatsen of het juist uitbreiden van parkeerplaatsen. Ook het onderwerp snelheid op de Gedempte Oude Gracht is hierbij meegenomen.

Wat we in de tussentijd gemerkt hebben is, dat dit onderwerp onder de bewoners op vele manieren leeft. Daarom vinden wij het belangrijk om te peilen wat de mening is, zodat we onze vervolgstappen hierop kunnen baseren. Verzoek is dan ook om de peiling in te vullen. Wij als wijkraad zijn geholpen met een zo groot mogelijke respons. Verzoek is dan ook om dit bericht te delen met jullie buren, vrienden en kennissen uit de buurt.

Via onderstaande link kunt u de peiling openen. Door op de link te klikken wordt een nieuw scherm geopend waar u verschillende vragen vindt. Vul de gevraagde gegevens in, geef uw mening en sluit de peiling weer af. De ingevulde gegevens zullen door ons vertrouwelijk behandeld worden en volgens de laatste wet en regelgeving bewaard worden. Alvast bedankt voor de moeite voor het invullen van de peiling.

Door op deze tekst te klikken start u de peiling.

Haarlem van het gas af

Bijna alle Haarlemmers verwarmen hun huis nu met aardgas. Dat gaat veranderen. In 2050 moet heel Nederland over zijn op duurzame energie. Haarlem wil dat zelfs al in 2040. Als aardgas verdwijnt, moet er iets anders voor in de plaats komen. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis. Samen met de bewoners bekijkt de gemeente per wijk wat de beste oplossing is.

Om Haarlemmers bewust te maken van de energietransitie naar aardgasvrij wonen voert de gemeente de campagne ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’. Vanuit de wijkraad willen wij hier graag bij betrokken zijn bij de ambitie van de gemeente Haarlem om reeds in 2040 van het gas af te zijn.

In de afgelopen periode heeft er al een overleg plaats gevonden tussen de centrum wijkraden en de gemeente. wat hier naar voren kwam is, dat met name de oudere panden niet zo eenvoudig van het gas af te halen zijn. Om dit project goed in banen te leiden hebben de centrum wijkraden een eigen werkgroep samengesteld die zich met dit onderwerp bezig gaan houden.

Ook willen wij vanuit onze wijk hier bij betrokken zijn. We zijn dan ook op zoek naar bewoners uit de wijk die zich willen inzetten in deze werkgroep. Mocht u interesse hebben kunt u dit laten weten door een e-mail naar ons te sturen.

Wilt u meer over dit onderwerp lezen, klik dan hier

Voortgang wijkschouw

Na een lange voorbereidingsperiode heeft op 31 oktober 2019 de wijkschouw plaatsgevonden. Wijkraadsvoorzitter Selma Alphenaar en Peter Verbrugge hebben  met Ingrid Hamer (gebiedsverbinder), Rob Kaandorp (gebiedsregisseur), Mustafa Karademir (wijkagent) en Frank Westheide (afdeling Handhaving) een lange ronde door de wijk gemaakt. De gemeente is na de schouw onmiddellijk aan de slag gegaan met het oplossen van een aantal punten. Een van de adviezen is dat wanneer er situaties zijn die om een snelle oplossing vragen het meldsysteem van de gemeente Haarlem de beste weg is om iets voor elkaar te krijgen. We vragen jullie dan ook om dat systeem standaard te gaan gebruiken om ongewenste situaties te melden. Vraag van onze kant is om de Wijkraad wel graag te laten weten wat jullie ervaringen zijn.

Het is ook duidelijk dat er een aantal punten door de bewoners uit de wijk op de lijst gezet zijn, die meer tijd zullen vergen om tot een verbetering te komen (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen). Ook staan punten over fietsparkeren en afvalbakken “in de wacht” omdat er dit jaar stadsbrede plannen voor gemaakt worden. De wijkraad zal dit nauwlettend blijven volgen en er voor zorgen dat er, zij het langzaam, vooruitgang geboekt wordt.

Via onderstaande link vind je een document met de status van alle ingediende punten op dit moment. De nummering wijkt af van de oorspronkelijke nummering in het spreadsheet, maar het oorspronkelijke nummer kun je in blauw terugvinden.

Status wijkschouw

Laat ons graag je vragen en opmerkingen weten.