Laatste wijkraadsvergadering van 2019

Maandag 9 december hebben we de laatste wijkraadsvergadering van 2019 gehad. Bij deze vergadering was onder andere de gebiedsverbinder van de Gemeente Haarlem Ingrid Hamer aanwezig. Samen met haar heeft Peter Verbrugge de voortgang rond de Wijkschouw besproken en met name welke punten nog open stonden. Conclusie is, dat er al punten opgepakt en opgelost zijn maar dat er zeker nog veel te doen is door de Gemeente Haarlem en de samenwerkende instanties. Overige besproken punten waren de trilling en snelheid op de Gedempte Oude Gracht, het toekomstige fietsenplan van de gemeente Haarlem en de op dit moment geplande evenementen voor 2020.

Aansluitend was er de vrijwilligers borrel. Tijdens deze borrel werden onze vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor de wijk. Met een drankje in de hand en een hapje als begeleider werden de acties van afgelopen jaar besproken en vooruitgekeken naar 2020. Met name werd deze avond Annelie Bulsing bedankt voor haar inzet voor de wijk en de wijkraad. Zij heeft aan het begin van dit jaar besloten om te stoppen met haar taak in de wijkraad. Ook hadden we Cathy van Lieshout deze avond op de zelfde manier willen bedanken, echter zij was verhindert. Ook Cathy heeft dit jaar besloten om te stoppen met haar activiteiten voor de wijkraad.

Nieuw design website

Deze maand is de het nieuwe design van onze internetpagina “life” gegaan. Na jaren het zelfde design gebruikt te hebben was het tijd voor een nieuwe en frisser uiterlijk. Samen met onze websitebeheerder hebben we gekozen voor een wat luchtiger uiterlijk.

Met het nieuwe design is het tegenwoordig ook mogelijk om foto”s te plaatsten bij berichten. Hierdoor kunnen we de nieuwsberichten meer kracht of vrolijkheid meegeven dan in het verleden. Ook kunnen we een beter beeld geven van evenementen als de nieuwjaarsborrel of het jaarlijkse opzoomeren.

coding, programming, -, computer science, abstract, php, c, analytics, html, css, java, javascript, rubi, app, application, background, business, code, color, communication, computer, concept, creative, data, design, designer, development, binary, element, flat, graphic, html5, icon, illustration, infographic, information, bit, semiconductor, cpu, ram, hard, drive, machine, learning, interface, internet, isolated, logo, magnifying, glass, media, mobile, modern, monitor, network, optimization, ai, process, program, seo, sign, site, software, style, symbol, technology, web, website, computer network, global communications, connection, blue, wireless technology, sky, cloud - sky, social networking, speech bubble, world map, cloud computing, people, message, blue background, blogging, 2K, CC0, public domain, royalty free

Maar de website moet natuurlijk wel wat meer leven gaan krijgen. Als er nieuwsberichten vanuit de buurt zijn die wij gemist hebben, horen wij dat natuurlijk graag. Wij kunnen deze dan op de website plaatsen. Deze kunnen gestuurd worden naar ons e-mailadres; hdkwijkraad@gmail.com