Voortgang wijkschouw

Na een lange voorbereidingsperiode heeft op 31 oktober 2019 de wijkschouw plaatsgevonden. Wijkraadsvoorzitter Selma Alphenaar en Peter Verbrugge hebben  met Ingrid Hamer (gebiedsverbinder), Rob Kaandorp (gebiedsregisseur), Mustafa Karademir (wijkagent) en Frank Westheide (afdeling Handhaving) een lange ronde door de wijk gemaakt. De gemeente is na de schouw onmiddellijk aan de slag gegaan met het oplossen van een aantal punten. Een van de adviezen is dat wanneer er situaties zijn die om een snelle oplossing vragen het meldsysteem van de gemeente Haarlem de beste weg is om iets voor elkaar te krijgen. We vragen jullie dan ook om dat systeem standaard te gaan gebruiken om ongewenste situaties te melden. Vraag van onze kant is om de Wijkraad wel graag te laten weten wat jullie ervaringen zijn.

Het is ook duidelijk dat er een aantal punten door de bewoners uit de wijk op de lijst gezet zijn, die meer tijd zullen vergen om tot een verbetering te komen (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen). Ook staan punten over fietsparkeren en afvalbakken “in de wacht” omdat er dit jaar stadsbrede plannen voor gemaakt worden. De wijkraad zal dit nauwlettend blijven volgen en er voor zorgen dat er, zij het langzaam, vooruitgang geboekt wordt.

Via onderstaande link vind je een document met de status van alle ingediende punten op dit moment. De nummering wijkt af van de oorspronkelijke nummering in het spreadsheet, maar het oorspronkelijke nummer kun je in blauw terugvinden.

Status wijkschouw

Laat ons graag je vragen en opmerkingen weten.

Laatste wijkraadsvergadering van 2019

Maandag 9 december hebben we de laatste wijkraadsvergadering van 2019 gehad. Bij deze vergadering was onder andere de gebiedsverbinder van de Gemeente Haarlem Ingrid Hamer aanwezig. Samen met haar heeft Peter Verbrugge de voortgang rond de Wijkschouw besproken en met name welke punten nog open stonden. Conclusie is, dat er al punten opgepakt en opgelost zijn maar dat er zeker nog veel te doen is door de Gemeente Haarlem en de samenwerkende instanties. Overige besproken punten waren de trilling en snelheid op de Gedempte Oude Gracht, het toekomstige fietsenplan van de gemeente Haarlem en de op dit moment geplande evenementen voor 2020.

Aansluitend was er de vrijwilligers borrel. Tijdens deze borrel werden onze vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor de wijk. Met een drankje in de hand en een hapje als begeleider werden de acties van afgelopen jaar besproken en vooruitgekeken naar 2020. Met name werd deze avond Annelie Bulsing bedankt voor haar inzet voor de wijk en de wijkraad. Zij heeft aan het begin van dit jaar besloten om te stoppen met haar taak in de wijkraad. Ook hadden we Cathy van Lieshout deze avond op de zelfde manier willen bedanken, echter zij was verhindert. Ook Cathy heeft dit jaar besloten om te stoppen met haar activiteiten voor de wijkraad.