Informatieavond herziening bestemmingsplan

De gemeente heeft aangekondigd dat het bestemmingsplan voor onze wijk en Vijfhoek/Raaks/Doelen met ingang van 30 november voor een periode van zes weken ter inzage ligt op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en in de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De publiekshal is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Op maandag 4 december 2017 van 19.00 tot 21.00 uur is er in het ABC Architectuurcentrum aan het Groot Heiligland 47 een inloopavond waar het bestemmingsplan kan worden ingezien.

Gedurende deze inzageperiode van zes weken kan er gereageerd worden en kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht inzake het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Haarlem.
Dit kan digitaal via

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. R. Frusch. De zienswijze dient voorzien te zijn van naam, adres, datum en de naam van het bestemmingsplan.

Voor mondelinge zienswijzen kan er contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar op tel. 023- 511 3929 (b.g.g. op tel. 023-5113551).

Wijkraadvergadering woensdag 8 november 19.30 uur

De eerstvolgende vergadering van de wijkraad is op woensdag 8 november om 19.30 uur in Flinty’s. Op de agenda onder andere de reactie van het college op de brandbrief van 023 Bereikbaar, over de bereikbaarheid van de gemeente Haarlem. Door een technisch mankement is de agenda helaas niet downloadbaar, onze excuses. Op de agenda staan onder andere de volgende punten:

  • Vooruitblik jaarvergadering -> muzikale invulling (Gerda)
  • Stand van zaken bestemmingsplan -> 16/11 commissie ontwikkeling, daarna datum publicatie/ter inzake en informatieavond (samen met de Vijfhoek)
  • Bereikbaarheid 023: reactie College op 19 maatregelen tbv bereikbaarheid Haarlem
  • OOC: 13 november van 9.00 – 10.00 uur: gebiedsopgave en gebiedsprogramma
  • Samenstelling wijkraad / taakverdeling -> inventarisatie onderwerpen

 

 

 

Wijkraadsvergadering 11 oktober 19.30 uur Flinty’s

Beste buurtbewoners,

woensdag 11 oktober om 19.30 uur is er weer een wijkraadsvergadering in Flinty’s. Op de agenda onder andere het herziene bestemmingsplan, de samenstelling van de wijkraad en onderwerpen die we graag terug zien in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in voorjaar 2018. Van harte welkom!

AGENDA oktober 2017