De Wijkraad Heiliglanden en De Kamp

Als wijkraad Heiliglanden en De Kamp spelen we een op drie verschillende vlakken een rol in relatie tot de buurt en de bewoners.

  1. Ten eerste heeft de wijkraad een sociale functie.
    We willen een verbindende wijkraad zijn die door het ondersteunen van sociale activiteiten, die we zelf initieren of worden georganiseerd door bewoners. Die ondersteuning kan financieel zijn en in mankracht.
  2. Ten tweede heeft de wijkraad een informerende functie.
    Mededelingen vanuit de gemeente en andere wijkraden proberen we zo accuraat en snel als mogelijk te delen met de bewoners uit de wijk, via de wijkkrant De Kampheilige, de Facebookpagina en de website.
  3. Ten derde heeft de wijkraad een ondersteunende of faciliterende functie.
    Hulp bij het aanvragen van subsidie voor het ‘Opzoomeren’ bijvoorbeeld is iets waar de wijkraad mogelijk kan ondersteunen.