Jaarvergadering

De jaarvergadering vindt volgens traditie plaats in het derde weekend van januari. We kijken dan terug op het voorgaande jaar en de boeken worden goedgekeurd door de kascommissie. Ook nodigen we een spreker uit die allerlei interessants vertelt over bijvoorbeeld de geschiedenis van Haarlem of onze wijk en we proosten met elkaar op het nieuwe jaar bij de aansluitende nieuwjaarsreceptie.

De jaarvergadering van 2022 van de wijkraad is zal dit jaar op 23 januari gehouden worden. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke kant het opgaat met de Corona-maatregelen, waardoor we nu nog niet aan kunnen geven in welke hoedanigheid de vergadering gehouden zal worden. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte via deze website of via de wijkkrant “Kampheilige”