Notulen

De notulen worden niet op de internetpagina of op een ander platform gepubliceerd. Deze zijn echter wel op te vragen. Wilt u de notulen van een vergadering ontvangen? Stuurt u ons dan een e-mail.