Uitslag peiling verkeer en parkeren

In de afgelopen weken is de wijkraad bezig geweest met het peilen van de mening onder de wijkbewoners als het gaat om Ket verkeer en het parkeren in de wijk. Via deze internetpagina is dit aangekondigd maar we hebben ook middels een folder, die huis aan huis is bezorgd, dit laten weten. Uiteindelijk is er door veel mensen gereageerd en hebben we de peiling af kunnen ronden.

De peiling is inmiddels gesloten en we zijn vervolgens aan het werk gegaan om alle uitkomsten te verwerken in een leesbaar document. Nu zijn we zover dat we de uitslag van de peiling rond hebben waardoor we deze ook met de wijk kunnen delen. Via deze link kunt u de uitslag bekijken.

Volgende stap voor ons is nu om een werkgroep samen te stellen die met de uitkomst van de peiling aan de slag gaat. Deze werkgroep zal zich gaan verdiepen in de uitslag met als doel om een uiteindelijk met een voorstel voor een plan van aanpak te komen. Dit zal in de komende weken plaats gaan vinden.

Voor de werkgroep hebben zich al vrijwilligers aangeboden die willen meedenken en meewerken. Mocht u ook graag deel willen nemen in de werkgroep horen wij dat natuurlijk graag.

Peiling verkeer en parkeren.

Zoals in de laatste wijkkrant vermeld, willen wij in de wijk Heiliglanden de Kamp een peiling houden onder de bewoners. Doel is om inzicht te krijgen wat de wens en mening is van de bewoners over het verkeer in de wijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld verkeer door de straten, het parkeren van auto’s, beschikbaarheid van parkeerplaatsen en het eventueel opheffen van parkeerplaatsen of het juist uitbreiden van parkeerplaatsen. Ook het onderwerp snelheid op de Gedempte Oude Gracht is hierbij meegenomen.

Wat we in de tussentijd gemerkt hebben is, dat dit onderwerp onder de bewoners op vele manieren leeft. Daarom vinden wij het belangrijk om te peilen wat de mening is, zodat we onze vervolgstappen hierop kunnen baseren. Verzoek is dan ook om de peiling in te vullen. Wij als wijkraad zijn geholpen met een zo groot mogelijke respons. Verzoek is dan ook om dit bericht te delen met jullie buren, vrienden en kennissen uit de buurt.

Via onderstaande link kunt u de peiling openen. Door op de link te klikken wordt een nieuw scherm geopend waar u verschillende vragen vindt. Vul de gevraagde gegevens in, geef uw mening en sluit de peiling weer af. De ingevulde gegevens zullen door ons vertrouwelijk behandeld worden en volgens de laatste wet en regelgeving bewaard worden. Alvast bedankt voor de moeite voor het invullen van de peiling.

Door op deze tekst te klikken start u de peiling.

Haarlem van het gas af

Bijna alle Haarlemmers verwarmen hun huis nu met aardgas. Dat gaat veranderen. In 2050 moet heel Nederland over zijn op duurzame energie. Haarlem wil dat zelfs al in 2040. Als aardgas verdwijnt, moet er iets anders voor in de plaats komen. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis. Samen met de bewoners bekijkt de gemeente per wijk wat de beste oplossing is.

Om Haarlemmers bewust te maken van de energietransitie naar aardgasvrij wonen voert de gemeente de campagne ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’. Vanuit de wijkraad willen wij hier graag bij betrokken zijn bij de ambitie van de gemeente Haarlem om reeds in 2040 van het gas af te zijn.

In de afgelopen periode heeft er al een overleg plaats gevonden tussen de centrum wijkraden en de gemeente. wat hier naar voren kwam is, dat met name de oudere panden niet zo eenvoudig van het gas af te halen zijn. Om dit project goed in banen te leiden hebben de centrum wijkraden een eigen werkgroep samengesteld die zich met dit onderwerp bezig gaan houden.

Ook willen wij vanuit onze wijk hier bij betrokken zijn. We zijn dan ook op zoek naar bewoners uit de wijk die zich willen inzetten in deze werkgroep. Mocht u interesse hebben kunt u dit laten weten door een e-mail naar ons te sturen.

Wilt u meer over dit onderwerp lezen, klik dan hier