Last van Meeuwen? Kom in actie!

Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed. Meeuwen zorgen voor veel overlast. Vanaf maart gaan zij op zoek naar een plek voor hun nest. Meeuwen zijn wettelijk beschermd. Daardoor is het tegengaan van overlast soms moeilijk omdat niet alle maatregelen volgens de wet mogen. Gelukkig kunt u wel een aantal dingen doen om de overlast te voorkomen of te beperken.

Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek voor een nest om te gaan broeden. De laatste veertig jaar vinden ze die steeds vaker in de stad. Daar zijn nu eenmaal veel veilige en beschutte plekjes te vinden. Vooral op platte daken, dakkapellen en half schuine daken.

Woont u in een straat of buurt met huizen die aantrekkelijk zijn voor meeuwen? Er is een simpele manier om te voorkomen dat meeuwen in uw straat een nest bouwen. Ga vanaf maart tot eind juni regelmatig uw dak op en veeg het schoon. Een dak dat leeg is en geen schuilhoekjes heeft, maakt het minder aantrekkelijk voor meeuwen om een nest te bouwen. Dit werkt het beste als u deze actie samen met uw buren doet. Niet iedereen kan of durft een dak op, dus het organiseren van ‘dakvegers’ in de straat kan dan een oplossing zijn.Een andere mogelijkheid is om plastic vlaggetjes op uw dak te spannen of vliegers in te zetten om de vogels af te schrikken. Ervaring leert wel dat de vogels hier na verloop van tijd aan wennen.

Het spannen van draden of vogelnetten op het dak werkt goed omdat vogels er dan niet kunnen landen. Dit kunt u laten doen door een erkend bedrijf. Het kost voor een gemiddeld plat dak zonder obstakels zo’n 300 tot 800 euro. Voor een deel van de kosten geeft gemeente Haarlem een subsidie van maximaal € 350,- , waardoor de rekening van het bedrijf lager uitvalt. Zo bent u definitief van de overlast op uw dak af. Om te voorkomen dat de meeuwen dan een dak verderop gaan broeden, werkt dit het beste als u het met meerdere buren tegelijk doet. 
De gemeente werkt voor het plaatsen van netten samen met een gecertificeerd bedrijf dat ook de afhandeling van het subsidie verzorgt.

Toch een nest met eieren op uw dak?!  Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u het nest niet verwijderen. Ook mag u de eieren niet weghalen of kapot maken.

Meer informatie over wat u (samen met uw buren) kunt doen aan meeuwenoverlast en over wat de gemeente doet, staat op www.haarlem.nl/meeuwenoverlastOok kunt u een melding <https://www.haarlem.nl/meeuwenoverlast/> doen van een nest.

Zwerfafval? Adopteer een prullenbak

Zwerfafval is afval dat mensen bewust of onbewust weggooien en achterlaten op plaatsen die daar niet voor zijn bestemd. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit verpakkingsmaterialen van eten en drinken, sigaretten en kauwgom. Het weggooien van afval op straat zorgt voor een vervuild straatbeeld, is slecht voor het milieu en bovendien strafbaar. En uiteindelijk moeten alle inwoners van de gemeente opdraaien voor de kosten van het opruimen.

Samen de handen uit de mouwen steken!

Een schone leefomgeving, daar werkt Spaarnelanden aan, voor én met de inwoners van Haarlem. De straat is immers van ons allemaal. Samen de handen uit de mouwen steken voor een nette openbare ruimte. Het is vaak een kleine moeite, maar geeft groot plezier!

Adopteer een prullenbak

Prullenbakadoptanten adopteren een prullenbak met een stukje straat. Zo bent u onze extra ogen en oren in de wijk. Spaarnelanden leegt de openbare prullenbakken in Haarlem regelmatig. Helaas komt het soms voor dat prullenbakken sneller vol raken met zwerfafval als gevolg. Dit willen we samen met onze prullenbakadoptanten zoveel mogelijk voorkomen.
Uiteraard ondersteunt Spaarnelanden de prullenbakadoptanten. Alle nieuwe adoptanten krijgen een welkomstpakket met daarin: een afvalknijper en handschoenen en vuilniszakken voor het zwerfafval

Inwoners die zwerfafval willen opruimen en/of een prullenbak willen adopteren, kunnen zich aanmelden door op deze link te klikken. Na ontvangst neemt een medewerker van Spaarnelanden zo snel mogelijk contact met u op. 

Uitslag peiling verkeer en parkeren

In de afgelopen weken is de wijkraad bezig geweest met het peilen van de mening onder de wijkbewoners als het gaat om Ket verkeer en het parkeren in de wijk. Via deze internetpagina is dit aangekondigd maar we hebben ook middels een folder, die huis aan huis is bezorgd, dit laten weten. Uiteindelijk is er door veel mensen gereageerd en hebben we de peiling af kunnen ronden.

De peiling is inmiddels gesloten en we zijn vervolgens aan het werk gegaan om alle uitkomsten te verwerken in een leesbaar document. Nu zijn we zover dat we de uitslag van de peiling rond hebben waardoor we deze ook met de wijk kunnen delen. Via deze link kunt u de uitslag bekijken.

Volgende stap voor ons is nu om een werkgroep samen te stellen die met de uitkomst van de peiling aan de slag gaat. Deze werkgroep zal zich gaan verdiepen in de uitslag met als doel om een uiteindelijk met een voorstel voor een plan van aanpak te komen. Dit zal in de komende weken plaats gaan vinden.

Voor de werkgroep hebben zich al vrijwilligers aangeboden die willen meedenken en meewerken. Mocht u ook graag deel willen nemen in de werkgroep horen wij dat natuurlijk graag.