Zwerfafval? Adopteer een prullenbak

Zwerfafval is afval dat mensen bewust of onbewust weggooien en achterlaten op plaatsen die daar niet voor zijn bestemd. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit verpakkingsmaterialen van eten en drinken, sigaretten en kauwgom. Het weggooien van afval op straat zorgt voor een vervuild straatbeeld, is slecht voor het milieu en bovendien strafbaar. En uiteindelijk moeten alle inwoners van de gemeente opdraaien voor de kosten van het opruimen.

Samen de handen uit de mouwen steken!

Een schone leefomgeving, daar werkt Spaarnelanden aan, voor én met de inwoners van Haarlem. De straat is immers van ons allemaal. Samen de handen uit de mouwen steken voor een nette openbare ruimte. Het is vaak een kleine moeite, maar geeft groot plezier!

Adopteer een prullenbak

Prullenbakadoptanten adopteren een prullenbak met een stukje straat. Zo bent u onze extra ogen en oren in de wijk. Spaarnelanden leegt de openbare prullenbakken in Haarlem regelmatig. Helaas komt het soms voor dat prullenbakken sneller vol raken met zwerfafval als gevolg. Dit willen we samen met onze prullenbakadoptanten zoveel mogelijk voorkomen.
Uiteraard ondersteunt Spaarnelanden de prullenbakadoptanten. Alle nieuwe adoptanten krijgen een welkomstpakket met daarin: een afvalknijper en handschoenen en vuilniszakken voor het zwerfafval

Inwoners die zwerfafval willen opruimen en/of een prullenbak willen adopteren, kunnen zich aanmelden door op deze link te klikken. Na ontvangst neemt een medewerker van Spaarnelanden zo snel mogelijk contact met u op. 

Uitslag peiling verkeer en parkeren

In de afgelopen weken is de wijkraad bezig geweest met het peilen van de mening onder de wijkbewoners als het gaat om Ket verkeer en het parkeren in de wijk. Via deze internetpagina is dit aangekondigd maar we hebben ook middels een folder, die huis aan huis is bezorgd, dit laten weten. Uiteindelijk is er door veel mensen gereageerd en hebben we de peiling af kunnen ronden.

De peiling is inmiddels gesloten en we zijn vervolgens aan het werk gegaan om alle uitkomsten te verwerken in een leesbaar document. Nu zijn we zover dat we de uitslag van de peiling rond hebben waardoor we deze ook met de wijk kunnen delen. Via deze link kunt u de uitslag bekijken.

Volgende stap voor ons is nu om een werkgroep samen te stellen die met de uitkomst van de peiling aan de slag gaat. Deze werkgroep zal zich gaan verdiepen in de uitslag met als doel om een uiteindelijk met een voorstel voor een plan van aanpak te komen. Dit zal in de komende weken plaats gaan vinden.

Voor de werkgroep hebben zich al vrijwilligers aangeboden die willen meedenken en meewerken. Mocht u ook graag deel willen nemen in de werkgroep horen wij dat natuurlijk graag.

Peiling verkeer en parkeren.

Zoals in de laatste wijkkrant vermeld, willen wij in de wijk Heiliglanden de Kamp een peiling houden onder de bewoners. Doel is om inzicht te krijgen wat de wens en mening is van de bewoners over het verkeer in de wijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld verkeer door de straten, het parkeren van auto’s, beschikbaarheid van parkeerplaatsen en het eventueel opheffen van parkeerplaatsen of het juist uitbreiden van parkeerplaatsen. Ook het onderwerp snelheid op de Gedempte Oude Gracht is hierbij meegenomen.

Wat we in de tussentijd gemerkt hebben is, dat dit onderwerp onder de bewoners op vele manieren leeft. Daarom vinden wij het belangrijk om te peilen wat de mening is, zodat we onze vervolgstappen hierop kunnen baseren. Verzoek is dan ook om de peiling in te vullen. Wij als wijkraad zijn geholpen met een zo groot mogelijke respons. Verzoek is dan ook om dit bericht te delen met jullie buren, vrienden en kennissen uit de buurt.

Via onderstaande link kunt u de peiling openen. Door op de link te klikken wordt een nieuw scherm geopend waar u verschillende vragen vindt. Vul de gevraagde gegevens in, geef uw mening en sluit de peiling weer af. De ingevulde gegevens zullen door ons vertrouwelijk behandeld worden en volgens de laatste wet en regelgeving bewaard worden. Alvast bedankt voor de moeite voor het invullen van de peiling.

Door op deze tekst te klikken start u de peiling.