Haarlem van het gas af

Bijna alle Haarlemmers verwarmen hun huis nu met aardgas. Dat gaat veranderen. In 2050 moet heel Nederland over zijn op duurzame energie. Haarlem wil dat zelfs al in 2040. Als aardgas verdwijnt, moet er iets anders voor in de plaats komen. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis. Samen met de bewoners bekijkt de gemeente per wijk wat de beste oplossing is.

Om Haarlemmers bewust te maken van de energietransitie naar aardgasvrij wonen voert de gemeente de campagne ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’. Vanuit de wijkraad willen wij hier graag bij betrokken zijn bij de ambitie van de gemeente Haarlem om reeds in 2040 van het gas af te zijn.

In de afgelopen periode heeft er al een overleg plaats gevonden tussen de centrum wijkraden en de gemeente. wat hier naar voren kwam is, dat met name de oudere panden niet zo eenvoudig van het gas af te halen zijn. Om dit project goed in banen te leiden hebben de centrum wijkraden een eigen werkgroep samengesteld die zich met dit onderwerp bezig gaan houden.

Ook willen wij vanuit onze wijk hier bij betrokken zijn. We zijn dan ook op zoek naar bewoners uit de wijk die zich willen inzetten in deze werkgroep. Mocht u interesse hebben kunt u dit laten weten door een e-mail naar ons te sturen.

Wilt u meer over dit onderwerp lezen, klik dan hier

Voortgang wijkschouw

Na een lange voorbereidingsperiode heeft op 31 oktober 2019 de wijkschouw plaatsgevonden. Wijkraadsvoorzitter Selma Alphenaar en Peter Verbrugge hebben  met Ingrid Hamer (gebiedsverbinder), Rob Kaandorp (gebiedsregisseur), Mustafa Karademir (wijkagent) en Frank Westheide (afdeling Handhaving) een lange ronde door de wijk gemaakt. De gemeente is na de schouw onmiddellijk aan de slag gegaan met het oplossen van een aantal punten. Een van de adviezen is dat wanneer er situaties zijn die om een snelle oplossing vragen het meldsysteem van de gemeente Haarlem de beste weg is om iets voor elkaar te krijgen. We vragen jullie dan ook om dat systeem standaard te gaan gebruiken om ongewenste situaties te melden. Vraag van onze kant is om de Wijkraad wel graag te laten weten wat jullie ervaringen zijn.

Het is ook duidelijk dat er een aantal punten door de bewoners uit de wijk op de lijst gezet zijn, die meer tijd zullen vergen om tot een verbetering te komen (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen). Ook staan punten over fietsparkeren en afvalbakken “in de wacht” omdat er dit jaar stadsbrede plannen voor gemaakt worden. De wijkraad zal dit nauwlettend blijven volgen en er voor zorgen dat er, zij het langzaam, vooruitgang geboekt wordt.

Via onderstaande link vind je een document met de status van alle ingediende punten op dit moment. De nummering wijkt af van de oorspronkelijke nummering in het spreadsheet, maar het oorspronkelijke nummer kun je in blauw terugvinden.

Status wijkschouw

Laat ons graag je vragen en opmerkingen weten.