Bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek

Het college van B en W heeft ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen en het aanbieden van het bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Voordat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad bespreekt de commissie Ontwikkeling het plan op donderdag 24 mei 2018. U wordt dan in de gelegenheid gesteld van uw spreekrecht gebruik te maken.

Wanneer u wilt inspreken kunt u zich hiervoor aanmelden op de pagina www.haarlem.nl\inspreken (of telefonisch bij het Griffiebureau tel. 511 3034).

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken, waaronder de gemeentelijke reactie op uw zienswijze in het wijzigingsoverzicht, zijn via de volgende link raadpleegbaar: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/24-mei/17:00 onder punt 12.

Parkeermaatregelen later ingevoerd

Het plan van de gemeente om de parkeermaatregelen per 1 mei in te laten gaan (betaald parkeren op zondag, de bezoekersregeling) heeft vertraging opgelopen. Volgens het Haarlems Dagblad heeft de gemeente meer tijd nodig om het digitale systeem te testen.

De gemeente Haarlem streeft er naar om de maatregelen per 1 september in te voeren. Houdt u de website in de gaten voor meer informatie.

Wijkraad vergadering woensdag 11 april 19.30 uur

Aanstaande woensdag 11 april om 19.30 uur Wijkraad vergadering in Flinty’s.

Op de agenda onder andere het project Burenhulp, onderwerpen die we gezamenlijk met de centrum wijkraden oppakken, buurtverbinder Ingrid Hamer komt langs voor een update en we blikken vooruit naar het Opzoomeren op 21 april.

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en om onderwerpen voor de vergadering aan te dragen.