Zitting bij de rechtbank tegen de gemeente over het parkeerreferendum

Vanochtend (15 juni 2017) diende de rechtszaak van drie centrumwijkraden tegen de gemeente over het parkeerreferendum. Volgens deze wijkraden heeft de gemeenteraad ten onrechte ingestemd met het houden van het referendum. De bestuursrechter bestrijdt dat: de gemeenteraad heeft zich volgens haar aan de referendumverordening gehouden.

Als centrumwijkraden Heiliglanden/de Kamp, Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen vinden we dat het nieuwe gemeentelijk parkeerbeleid zich niet leent voor een referendum. Volgens de verordening zijn referenda alleen mogelijk over onderwerpen die de gehele stad (en alle inwoners) raken. In onze interpretatie is dat niet het geval, want de parkeerplannen gaan over de 35% van het grondgebied van de gemeente met gereguleerd parkeren.

Wij hebben eerst een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend, dat de raad op 18 april jl. ongegrond heeft verklaard. Tegen dit besluit gingen we bij de bestuursrechter in beroep. U kunt hier de pleitnota lezen die we vanochtend hebben uitgesproken bij de rechtbank.

Teleurstellend

De uitspraak is voor ons een grote teleurstelling, omdat de parkeerplannen brede steun hadden van onder meer 25 wijkraden, horeca, ondernemers en winkeliers in de binnenstad en de meerderheid van de gemeenteraad. Het referendum dreigt hier een streep door te zetten, waarna een nieuw plan moet worden gemaakt. Dat kost veel tijd en geld en betekent uitstel van het invoeren van een dringend noodzakelijke vernieuwing van het huidige parkeersysteem.

Mogelijke stappen

We ontvangen nog een schriftelijke motivering van het besluit van de bestuursrechter. Op basis daarvan zetten wij eventueel verdere stappen. Een van de mogelijkheden is dat we in beroep gaan bij de Raad van State. We houden u op de hoogte!

Bezwaar tegen parkeerreferendum

Drie centrumwijkraden (Binnenstad, Vijfhoek/Raaks/Doelen en Heiliglanden De Kamp) hebben afgelopen week een bezwaarschrift ingediend bij de gemeenteraad tegen het raadsbesluit om definitief een referendum te houden over het nieuwe parkeerbeleid (raadsbesluit van 15 december 2016). Omdat het proces van het beoordelen van een bezwaar bij de gemeenteraad 12 weken kan duren (en het referendum al op 19 juli kan gaan plaatsvinden) hebben we de zaak ook voor een spoedprocedure aangemeld bij de bestuursrechter.

Waarom doen we dit?

De positieve gevolgen van het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid gaan van tafel:

  • Het centrum (zone B) krijgt eindelijk een bezoekersregeling;
  • De parkeervergunningen in het centrum (zone B) en de schilwijken (C-zones) worden goedkoper;
  • Er komen meer betaalbare parkeerplaatsen in de parkeergarages voor bewoners, waardoor de parkeerdruk op straat afneemt en de stad leefbaarder wordt.

Het referendum heeft ongewenste en verstrekkende gevolgen:

  • De bewoners van de C-zones houden mogelijk anderhalf jaar onzekerheid welke maatregelen worden ingevoerd en wat de gevolgen daarvan zijn;
  • Bewoners van het centrum (B-zone) moeten mogelijk anderhalf jaar afwachten of en wanneer de bezoekersregeling en uitbreiding van het aantal garageplaatsen er komt;
  • De stad wordt op (hoge) kosten gejaagd, door onder meer de investeringen in tijd en mankracht van de afgelopen jaren. Inspraakrondes met input en ideeën van bewoners, wijkraden, de horeca en andere betrokkenen zijn vooralsnog voor niets geweest;
  • De stad loopt inkomsten mis door vertraging bij het invoeren van de nieuwe maatregelen. Inwoners van Haarlem moeten die waarschijnlijk later weer opbrengen.

De grondslag voor het referendum klopt niet:

  • De initiatiefnemers gaven onbetrouwbare informatie: ze wekten bijvoorbeeld de illusie dat als er geen betaald parkeren in de C-zones wordt ingevoerd en de bezoekerskaarten niet worden afgeschaft, de parkeerproblemen en de schaarste aan plekken zijn opgelost;
  • Een referendum is alleen mogelijk als het (volgens de door de gemeenteraad vastgestelde referendum verordening) gevolgen heeft voor de hele stad en alle bewoners. Daarvan is geen sprake: het referendum heeft slechts betrekking op 35% van het grondgebied van de stad en het aantal inwoners.
  • Ongeveer 65% van de stemmers kan nu een oordeel geven over plannen waar ze geen gevolgen van ondervinden. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Dus ook degenen die (nog) geen rijbewijs en geen auto hebben.

Hier kunt u het bezwaarschrift van de wijkraden Centrum, Binnenstad en Heiliglanden De Kamp lezen. We hebben u hiermee op hoofdlijnen geïnformeerd. Mocht u meer informatie willen; laat dat dan even weten  en we informeren u graag.

Opening van de vergroening van De Kamp

Vanmiddag is om 12.30 uur de nieuwe vergroening van De Kamp officieel door wethouder Sikkema geopend!

Architectenbureau de Dakdokters veranderde in opdracht van de gemeente Haarlem de gevel van de betonnen kolos in een groene oase. Prettig voor mens en ‘dier’. Met een beplanting van inheemse soorten die goed zijn voor het milieu en aantrekkelijk voor insecten, bijen en vlinders draagt de parkeergarage bij aan een grotere biodiversiteit in de binnenstad.
DSC_0697