Projecten

Verhalen delen in de wijk

In april 2016 was in Museum Haarlem de expositie Mijn Wijk, verhalen van wijkbewoners van Heiliglanden-De Kamp te zien. De expositie was het resultaat van een samenwerkingsproject van Museum Haarlem en de wijkraad dat een jaar eerder was gestart. Wijkbewoners van alle leeftijden zijn betrokken bij het ontsluiten van de geschiedenis van het alledaagse leven in de wijk van de twintigste eeuw tot vandaag.

Medewerkers van Museum Haarlem, onder leiding van Anne Nieuwlink, en wijkraadslid Billie van der Linden trokken de wijk in om herinneringen op te halen en op te tekenen, voordat ze vergoed verloren gaan. Het project heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het bedoeld om bewoners met elkaar in contact te brengen en de sociale cohesie binnen de wijk te vergroten. Het museum speelt hier een leidende rol in omdat het, naast het verzamelen van objecten, ook de orale geschiedenis – dus het immateriële erfgoed van de stad – wil ontsluiten en bewaren voor de toekomst. Binnenkort wordt een serie bijeenkomsten georganiseerd waarbij wijkbewoners worden uitgenodigd hun verhaal te delen. U leest er meer over via deze site.

De reeds verzamelde verhalen zijn samengebracht in een boekje dat te koop is bij Museum Haarlem.