Mobiliteit

Werkgroep Mobiliteit

Vanuit de wijkraad is een werkgroep Mobiliteit opgericht om de aansluiting te vinden bij wat er in de wijk leeft en aansluiting te vinden bij, en invloed uit te oefenen op, de Omgevingsvisie en bijbehorende Mobiliteitsvisie en te vormen Mobiliteitsbeleid.

Met als doel om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid nog verder te verbeteren.

Vanuit de werkgroep worden de volgende acties ondernomen:

  • Onderzoeken welke behoefte wijkgenoten hebben m.b.t. mobiliteit (enquête(s), interactieve informatiesessies, peilingen, etc.)
  • Ontwikkelingen vanuit de Gemeente Haarlem en vergelijkbare wijken in het centrum volgen en hierover communiceren
  • Toekomstbestendige scenario’s opstellen
  • Draagvlak meten 

Op zaterdag 17 september 2022 is er een interactieve informatiesessie georganiseerd. Hier zijn verschillende scenario’s gepresenteerd, met als doel om hier met elkaar over te discussiëren, om vervolgens tot een aantal definitieve scenario’s te komen. In de onderstaande presentatie vind je de nadere toelichting op de ontwikkelingen en de concept scenario’s.

Onze volgende stappen zijn:

  • Organiseren van een (serie van) interactieve informatiesessies.
    Nb. Deze zijn open voor alle wijkbewoners, mensen die hier werken en andere geïnteresseerden. Houdt de agenda in de gaten en geef je op.
  • Aansluiten bij mobiliteit overleg sessies van andere Haarlemse wijkraden en de gemeente

Wil je aansluiten wij de werkgroep Mobiliteit, dus meedenken en meewerken? 

Stuur dan een e-mail naar hdkwijkraad@gmail.com en laat ons weten wat je motivatie is. 

Je bent van harte welkom.

Presentatie Werkgroep Mobiliteit tijdens Leefstraat 2022