Snelheidslimiet Gedempte Oude Gracht

Vanuit verschillende richtingen heeft Wijkraad Heiliglanden de Kamp meldingen gekregen van bewoners die zich zorgen maken over de snelheid van verkeer op de Gedempte Oude Gracht. Wat voornamelijk opvalt is, dat de stadsbussen vaak met hoge snelheid over de Gedempte Oude Gracht rijden. Met name de grootte van de bussen maakt, dat de hoge snelheid opvalt. Daarbij is de grootste zorg dat er vrijwel geen vaart geminderd wordt bij de kruising met de Kleine Houtstraat.

Vanuit veiligheidsoogpunt is de wijkraad van mening dat de huidige snelheidslimiet van 50 km/uur te hoog is voor een weg die dwars door het centrum geen loopt. Ook is gebleken dat de snelheidslimiet van 30 km/uur bij de kruising met de Kleine Houtstraat niet opgevolgd wordt, en ook niet gehandhaafd wordt. De Gedempte Oude Gracht is een weg waar veel voetgangers en fietsers vanuit de vele zijstraten oversteken, waardoor veiligheid een belangrijk issue moet zijn.

Om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen heeft de wijkraad dit als speerpunt voor de komende periode. Doel is uiteindelijk om de snelheid terug te brengen naar 30 km/uur voor de gehele Gedempte Oude Gracht. Heb je de zelfde mening en wil je graag meepraten om dit te verwezenlijken, meldt je dan via hdkwijkraad@gmail.com.

Of kom bij ons langs tijdens onze wijkraadvergadering. Data en locatie van de vergadering zijn te vinden elders op de internetpagina.