Tags: bestemmingsplan

Bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek 0

Bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek

Het college van B en W heeft ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen en het aanbieden van het bestemmingsplan Heiliglanden De Kamp/Vijfhoek aan de gemeenteraad ter vaststelling. Voordat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt...