Vergaderdata

De wijkraad vergadert elke tweede maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur in Flinty’s aan de Gedempte Oudegracht (zie alle vergaderdata onderaan).

Als buurtbewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Agendapunten ontvangen we graag een week van tevoren via e-mail.

In 2019 vergaderen we  op de volgende data:

  • maandag 9 september 2019
  • maandag 14 oktober 2019 (Deze vergadering is verplaatst naar maandag 21 oktober.)
  • maandag 11 november 2019
  • maandag 9 december 2019

Data voor 2020 volgt nog.