Vergaderdata

De wijkraad vergadert elke tweede maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur in Flinty’s, Gedempte Oudegracht 138. Bij feestdagen e.d. wordt de vergadering een week verschoven.

Als buurtbewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Uw punten ter bespreking ontvangen we graag een week van tevoren via e-mail

In 2024 vergaderen we  op de volgende data:

  • 12 februari
  • 11 maart
  • 8 april
  • 13 mei
  • 10juni
  • In juli en augustus wordt i.v.m. de zomervakantie niet vergaderd.
  • 9 september
  • 14 oktober
  • 11 november
  • 9 december