Veiligheid

Er komen regelmatig vragen binnen bij de Wijkraad bij welke instantie problemen met betrekking tot veiligheid en overlast het beste kunnen worden gemeld. Hieronder enkele tips:

0900-8844 – politie, geen spoed (bv. meldingen over geluidsoverlast, hangjongeren, overige onveilige situaties)

112 – bij het zien van een verdachte of bij een levensbedreigende situatie, bij brand

144 – Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Belt u dan naar dit meldpunt.

(023) 524 6899 – Dierenambulance, als alternatief voor het nummer 144

Onze wijkagent

Hebt u vragen, tips op opmerkingen over de veiligheid in de wijk, neem dan contact op met onze wijkagent Mustafa Karademir. Dit kan via het algemene nummer 0900-8844.

WABP

WhatsApp Buurtpreventie is een burgerinitiatief waarbij buurtbewoners gezamenlijk de wijk in de gaten houden. Verdachte personen kunnen bijvoorbeeld op de app worden gemeld. Hoe groter de sociale controle, hoe minder kans dat de kleine crimineel kan toeslaan is het idee. WhatsApp Buurtpreventie heeft bij verschillende Gemeenten al bewezen dat criminaliteit afnam met 50%. Het Rozenprieel, de Linschotenstraat en het centrum hebben al een appgroep. Onze wijk nog niet. Een nieuwe groep aanmelden kan via: info@whatsappbuurtpreventie.nl

http://wabp.nl/

Sociaal wijkteam

Maakt u zich zorgen om een van uw buren, dan kunt u dit signaleren bij het Sociaal Wijkteam. U kijkt dan samen hoe problemen opgelost kunnen worden en of familie, vrienden of buren hierbij kunnen helpen. Het kan gaan over een financieel probleem, langdurige werkloosheid, of over een opvoedingsvraag. Maar het kan ook een ondersteuningsvraag zijn op het gebied van wonen, welzijn of zorg. Of een combinatie daarvan. Als bewoners geen sociaal netwerk hebben, kan het Wijkteam helpen met het opbouwen van een netwerk.

Wijkteam Centrum en Rozenprieel, locatie Buurtcentrum De Tulp, Voortingplantsoen 56, 2012 XZ Haarlem, E-mail: wijkteam-centrum@haarlem.nl

Ook bereikbaar via Loket Haarlem: 023 – 543 0990 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur

http://www.samenvoorelkaar.nl/sociaal-wijkteams/